نخستین باران زمستانی

با سلام 

امروز  یکشنبه ۶ اسفند۹۱ آسمان شهربابک را ابرهای تیره پوشانده اند و بارش باران از ساعت هفت صبح تاالان که ساعت ۱۲ ظهر است در حال باریدن است.آب و هوایی بسیار عالی هم اکنون حاکم بر منطقه است. امیدواریم که این بارش ادامه داشته باشد تا کمبود های آبی چند سال گذشته جبران شود. خیلی دلمان هوس بارانهای حصاروئیه و آب و هوایش کرده است.