کم آبی و ترکیدگی لوله ها
در حالی که در این روزهای گرم تابستان، کشور با بحران کم آبی روبروست، در کوچه پس کوچه های حصاروئیه براحتی آب آشامیدنی هدر می رود. تابستان است و گرما بیداد می کند، در بسیاری از نقاط کشور کمبود آب و در بعضی جاها قطعی چند ساعته آب در روز مردم را کلافه کرده است، اما گویی در روستای حصاروئیه کسی از این مشکل بزرگ خبر ندارد. ماههاست که ترکیدگی لوله های آب آشامیدنی در این روستا مقادیر بسیار زیادی از آب را به هدر میدهد و هیچ کسی هم رسیدگی نمی کند. البته که اطلاع رسانی هایی هم از طرف اهالی روستا شده اما کسی پیگیری نکرده است.

خانم کشور قائینی یکی از اهالی روستا می گوید چند بار تلفنی با مسئولین اداره آب موضوع را در میان گذاشته و یکبار هم حضوری موضوع هدررفت آب را به اطلاع آنها رسانده است،آما متاسفانه علیرغم وعده هایی که داده اند هیچ اقدام موثری انجام نشده است. امیدواریم این روزها که تبلیغات و هشدار های رسانه ها و سازمان های مربوطه در مورد بی آبی و صرفه جویی در مصرف آب زیاد شده مسئولین هم در راستای کمک به اینگونه هدر رفت ها هرچه سریعتر اقدام کنند. مطمئنا حصاوئیه تنها جایی نیست که اینگونه معضل هدر رفت آب دارد. امیدواریم که با انجام اقداماتی در خصوص رفع ترکیدگی لوله های آب در هر جایی از کشورمان ایران، کمک کوچکی به سایر هموطنانمان در دیگر مناطق کشور که این روزها با بحران کم ابی روبرو هستند بکنیم.

   
photos by H.Allahdini