یاد آور شادی ها

رسول فرزند کل حبیب٬ پدرش بهلول شهربابک٬ او مردی شوخ طبع و رک و بی پرده بوده و بسیار حاضر جواب خیلی ها از نیش و کنایه های زبانش در امان نبوده اند حکایتهای زیادی هم از او نقل شده است . و شاید دیگرانی هم ساز و دهل می زدند اما این چیز دیگری بود . از بس سالهای متمادی در سازش دمیده بود چشمانش همیشه سرخ و کم سو شده بود. تنها چهره ای نیمه روشن از او در ذهنم نقش بسته آنهم با آن سازی که در دهان داشت شبی در یک مراسم عروسی در روستایمان. فرزندش رسول هم کمکی پدرش در جشنها و آوازها بود هر چند به شهرت پدر نرسید اما برای خود نامی دست و پا کرده است٬ رسول کل حبیب. 

 

 آنچه امروزه از دست رفته٬ گرما و شیرینی ساز دهنی کل حبیب است که جماعتی را شاد می کرد و تا مدت ها خاطره آن در ذهن ها باقی می ماند. چیزی که امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی جای خودش را به ارگ و گیتار و آنهم موسیقی های پاپ و کلاسیک داده است. آنچه که امروزه مورد پسند جوانهاست اما پیرها و کهنسالها هنوز هم در عروسیها از مردی یاد می کنند که تنها از او خاطره دارند ساز و دهلش زبانزد خاص و عام بوده است.و حالا همه از او به نیکی یاد می کنند. مطمئنا شما از  او بیشتر می دانید از خاطرات  و حکایتهای او بیشتر شنیده اید ما بی صبرانه منتظریم از رسول و پدرش بیشتر بدانیم روح کل حبیب شاد یادش گرامی باد.