دبستان سجاد همچنان ره می پیماید.

دبستان سجاد روستای حصاروئیه مهر امسال با ۵ دانش آموز و ۲ معلم کار خود را آغاز کرد. چند سالی است که به دلیل مهاجرت اهالی روستا به شهر دیگر دبستان سجاد رونق چندانی ندارد و با همین اندک شاگرد سال تحصیلی را به پایان می برد. سه دانش آموز کلاس سومی و دو کلاس اولی کل شاگردانی هستند که آقای غلامعباس ابراهیمی و خانم صدیقه محمودی آنها را تعلیم و آموزش می دهند. خانم محمودی  که ساکن روستای حصاروئیه است برای اولین بار است که در روستایمان تدریس می کند و شاگردان کلاس سومی را رهبری می کند.این برای اهالی و دانش آموزان روستا بسیار مایه خوشحالی است که بعد از سالها  دوباره یک معلم بومی و دلسوز تدریس می کند و شاید اگر زودتر از اینها به این روستا آمده بود تا کنون شاهد اینهمه مهاجرت ها به شهر نبودیم. برای شاگردان و معلمین روستای عزیزمان آرزوی سلامتی و موفقیت می نماییم.