X
تبلیغات
رایتل
خانه بیارائید بهار در راه است

فقط چند هفته تا پایان سال 88 مانده است ، زمستان به آخر رسیده و دیگر زمانی باقی نمانده تا بهار حضور قطعی خود را به رخ بکشد. خانه تکانی یکی از قشنگترین مراسم نوروزی است که با این سنت ، هیجان و شور نوروز زنده می شود. پاکیزه شدن خانه ها و زدودن زنگارها از سنت های نوروز است. نوروز واقعا نو پرستی و نو گرایی ، خلاقیت و سازندگی دائمی ایرانیان بوده و نیز خواهد ماند. زیرا که با نو شدن سال ، کلیه وسایل شخصی ، مانند لباس و کفش و خلاصه پوشاک مردم  نیز نو می گردد.

 ایرانیان باستان شهر و روستا خانه تکانی کرده و همه وسایل خانه را تمیز می کردند مخصوصا وسایل آشپزخانه خود را اگر از فلزات زرد رنگ و یا مسی و یا آلیاژهای متفاوت بود آنقدر می ساییدند تا شفاف و درخشنده مثل خورشید شوند زیرا که در آیین ایرانیان اهریمن در هر چیز کهنه جا داشت لذا با شستشوی وسایل خانگی اهریمن را بدین وسیله از خود و لوازم خانگی دور می کردند. این اقدامات از تاثیرات آیین زرتشت و فرهنگ مردم ایران قدیم بوده که همواره مردم را به تمیزی و نو نمودن و سازندگی و در نتیجه دوری از اهریمن کهنه شده تشویق می نمود.