بارش باران


عکس:بهار۸۸ 

بارش باران از دیروز عصر درشهرستان شهربابک آغاز شده  و تا امروز غروب ادامه داشت ریزش باران  این رحمت الهی موجب خوشحالی تمامی اهالی شهرستان شهربابک و بویژه روستائیان گردید. امیدواریم که باز هم شاهد ریزش نزولات آسمانی در سال جاری باشیم تا ان شاءالله بهاری سبز داشته باشیم.