برای نوروز امسال چه برنامه ای دارید؟؟؟؟

     

 

  

جام نوروزی روستای حصاروئیه در دو سال گذشته با تشریفاتی خاص و متفاوت تر از گذشته و به لطف خدا و همکاری همه دوستان و جوانان روستا و با همکاری جوانان روستاهای دیگر به خوبی و خوشی برگزار شد . هرچند که همواره برگزاری چنین بازیهایی با ایده های نو و جدید همواره نارضایتی عده ای معدود را نیز به همراه دارد. اما تا نوروز ۸۹ زمان زیادی باقی نمانده و هنوز اخبار دقیقی از برگزاری جام نوروزی ۸۹ در دست نیست اما از گوشه کنارها حرفهای متفاوتی به گوش می رسد مثلا شنیده شده جام نوروزی امسال با توجه به هزینه های بالای آن و کم لطفی دوستان درسالهای گذشته نسبت به کمک های مالی برگزار نخواهد شد از گوشه ای دیگر هم خبر رسیده که با قوت تمام این مسابقات همچون سالهای گذشته برگزار خواهد شد و آخرین خبر هم اینکه تنها برای حفظ این سنت قدیمی به همان روش گذشته و تنها با حضور ۴ تیم این بازیها برگزار خواهد شد. اما حالا که حرکتی نوین در این دو سال اجرا شده به نظر نمی رسد که برگزار نکردن این جام کاری درست باشد بلکه بایستی با همکاری و وحدت و یکدلی جوانان کمر همت را بست تا باز هم برگ زرین دیگری را به افتخارات روستایمان اضافه کنیم تا آنهایی را که به قول معروف پشت دیوار نشسته و منتظر ناکامی ما هستند را مایوس کنیم و نشان دهیم که باز هم ما میتوانیم. 

 

منتظر نظرات سبز شما برای زمین سبز فوتبال در نوروز ۸۹ هستیم.