گاز رسانی و گرفتاریهای بعدی آن

هرچند چند روز پیش خوشحال شدیم که روستایمان  در آینده ای نه چندان دور صاحب گاز خواهد شد و بسیاری از مشکلات تامین سوخت و گرمایشی هم روستائیان عزیزمان حل خواهد شد  اما حالا که میبینیم همین جور چاله چوله های محل عبور لوله گاز ده به حال خود رها شده و بعضی قسمتها هم که لوله گذاری شده بدرستی خاکریزی نشده  بیشتر ناراحت می شویم .وضعیت بسیار نا مناسبی در کوچه پس کوچه های ده  بوجود آمده که با آغاز فصل سرما و احتمال ریزش برف و باران این چاله ها پر آب و دچار یخ زدگی خواهند شد که باعث آسیب دیدن و زمین خوردن مردم و بویژه پیرمردان و پیر زنان خواهد شد و مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد. امکان جابجایی وسایل نقلیه در روستا بسیار مشکل شده همچنین برای کسانی که با فرغون از صحرا علف و آذوغه دامهای خود را تامین می کنند مشکلات و گرفتاریهای فراوانی ایجاد شده است. امیدواریم دهیار روستا هر چه سریعتر این مشکلات را بررسی و در جهت حل آنها اقدام نمایند.