X
تبلیغات
رایتل
سالی که نکوست از بهارش پیداست

سال ۱۳۸۸ با بهاری به یاد ماندنی خاطراتی زیبا در ذهنمان به یادگار گذاشت. ریزش بارانهای بهاری٬ این رحمت الهی آنهم در طول ۱۰ روز به مدت ۷۵ میلیمتر را کمتر کسی در طول حیات خویش به یاد دارد بخصوص نسل جوان که این سالها هرچه دیده اند طوفان و خشکسالی بوده است. خشکسالیها و کم آبی های چند سال اخیر زندگی خشک و بی روحی را بر مردمان جنوب کشور حاکم کرده بود که به لطف و رحمت بی کران خداوند مهربان باز روح زندگی را درون مردم دمید.زمین غرق آب شد و بیابان سیراب و مخلوقات خدا شکرگزار این نعمت الهی شدند. با امید به اینکه باز هم شاهد بارندگی های بیشتر در طول امسال و سالهای آینده باشیم تا جبران این خسارتها و خشکسالیهای چند سال گذشته بشود.