جام نوروزی حصاروئیه

 بدینوسیله به استحضار میرساند  جهت هماهنگی و بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه  برگزاری جام نوروزی حصاروئیه در نوروز 88  و همچنین انتخاب مدیر و اعضای کمیته برگزاری مسابقات  جلسه ای در روزجمعه  مورخ 29/9/87  راس ساعت 9 صبح  در روستای حصاروئیه تشکیل میگردد  لذا از شما عزیزان دعوت میشود برای  هم اندیشی و  برنامه ریزی برای خلق حماسه ای  دیگر  در این جلسه حضور به هم رسانید  مسلم است ورزش همانگونه که  موجب تندرستی جسم انسان میگردد سلامتی روح و روان را به دنبال خواهد داشت  پس بیایید در روزهایی که زمین هم بواسطه شروع بهار طبیعت ،زنده وشادمان خواهد گشت ما هم از طریق ورزش موجبات اتحاد و همدلی و همچنین شادمانی و دلخوشی همشهریان عزیزمان را فراهم آوریم . 

جناب آقایان سیروس نجفی  دهیار محترم  وآقایان عباس الله دینی و عنایت الله فاطمی مقدم و ماشاءالله قائینی اعضای محترم شورای حصاروئیه و همچنین آقایان سید علی فاطمی مقدم – عباس اسماعیلیان – مسعود قائینی (نوروز)- سید محسن فاطمی مقدم – منوچهر نجفی - سید ابوالقاسم فاطمی مقدم – جلال الله دینی- جمشید الله دینی – مهرداد الله دینی – حسین الله دینی – ایمان فاطمی مقدم – احسان فاطمی مقدم – امین فاطمی مقدم – علی الله دینی(حبیب الله ) – علیرضا حامدی – عنایت قربانی –علی قربانی – روح الله قربانی – اصغر قربانی – سید جواد فاطمی مقدم -غلامرضا قائینی – فتح الله قائینی – فرهاد الله دینی (عباس) – علی قائینی (محمد نوروز)- ایمان قائینی (عوض)- احمد قائینی(رضا)- منوچهر الله دینی – معز الله دینی – فرهاد قائینی – فرامرز قائینی-تورج قائینی- اسماعیل الله دینی و تاج الدین الله دینی . علی الله دینی (عباس حیدر )-  از شما عزیزان برای حضور در این جلسه دعوت می شود تا با نظرات و راهنماییهای خود برگ زرین دیگری را برای روستای حصار.ئیه ثبت نماییم.

کمیته ورزشی روستای حصاروئیه