صحرا لاش شد

این روزها با شروع فصل سرما و پایان محصولات کشاورزی در صحرا و مزارع و از آنجایی که دیگر رشد گیاهانی همچون یونجه متوقف می شود و جمع آوری آن دیگر به صرفه نیست معمولا دامداران٬ گوسفندان خود را راهی صحرا می کنند تا هم با از بین رفتن ته مانده محصول جلوگیری کنند و هم بتوانند چند صباحی خوراک دامهای خود را تامین کنند. 

 زمینهای اسبسی و جویی این روزها پذیرای گوسفندانی است که دلشان برای علف سبز  و برگ درختان و علف زمینها کباب است. بیابانهای خشک و خالی از گیاه و علف این زبون بسته ها را چنان وحشی کرده تا در زمینهای پر از علف برای عقب نماندن از رقبا جولان دهند و از این سر به اون سر بدوند. ای ایام معروف است به لاش شدن صحرا و هر دامداری فقط می تواند گوسفندانش را در زمینهای خودش به چرا ببرد و یا اگر بخواهد از زمین دیگری استفاده کند باید رضایت وی جلب کند یا اجاره کند وگر نه......!!!!  

همه ما چشم انتظار باران رحمت بی پایان خداوند هستیم تا ببارد و امید های همه مردم عزیزمان بخصوص دامداران و کشاورزان را زنده نگه دارد.