عکسهای جدید از آسمان حصاروئیه

 

عکاس: بهرام الله دینی و معین قائینی