۱۲ اردیبهشت

 ۱۲ اردیبهشت روز معلم بر تمامی معلمان ایران زمین٬ بویژه معلمان روستای حصاروئیه مبارکباد.