جمع آوری شیر در روستای حصاروئیه

از آنجایی که شغل اکثر مردم روستای حصاروئیه کشاورزی و دامداری می باشد و معمولا محصولات کشاورزی آنان بیشتر برای مصرف غذای دامهایشان استفاده می شود، لذا یکی از راههای کسب درآمد آنان از راه فروش شیر دامهایشان می باشد. به گفته غلامعلی الله دینی که مسئول جمع آوری شیر در روستای حصاروئیه می باشد روزانه حدود یک تن شیر در روستا جمع آوری می شود و جمع آوری شیر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر صورت می پذیرد و به کارخانه تولید مواد لبنیاتی شهر انتقال داده می شود. وی قیمت خرید هر کیلو شیر را از دامداران 285 تومان عنوان کرد که نسبت به سه ماه نخست سال جاری به ازای هر کیلو 30 تومان افزایش قیمت داشته است. از آنجایی که آقای الله دینی مسئول توزیع سبوس روستا نیز می باشند قیمت هر کیلو سبوس دولتی را 155 تومان ذکر کردند که نسبت به قیمت آزاد  آن نسبتا ارزانتر می باشد. از جمله کارهای خوب ایشان  توزیع سهمیه سبوس دامداران در خود روستا می باشد که بسیاری از مشکلات روستائیان را جهت تهیه غذای مورد نیاز دامهایشان از شهر، مرتفع می کند. همچنین از ایشان در مورد سهمیه بندی بنزین سوال کردم که آیا این موضوع در کار جمع آوری شیر و انجام امورات روزانه خودشان اخلالی به وجود می آورد یا خیر، وی عنوان کردند که با توجه به اختصاص روزانه 12 لیتر بنزین برای خودروهایی از قبیل خودرو ایشان، در این زمینه مشکلی وجود ندارد و روند عادی امور همچنان ادامه دارد.