قسمتی از رشته کوه هفت کوه

photo by; naser ghaeeni 

 

لطفاّ نظرات خود را در مورد عکسها بنویسید