باران سوم فروردین

 


نخستین باران بهاری سوم فروردین ماه از ساعت شش صبح آغاز شد و تا ساعت 12 ظهر ادامه داشت. بارش باران علاوه بر طراوت خاصی که به هوا بخشید باعث خوشحالی دامداران گردید.