رهنوردان حصاروئیه


       

        
Thanks to Masoud ghaeini &Hossein Allahdini
جمعی از جوانان حصاروئیه که مدتهاست به بهانه های گونانون، مسیرهای مختلفی را برای پیاده روی انتخاب می کنند، اینبار با پیمودن مسیر دارآباد سیرجان تا گود گله چاه،به یاد مرحوم حسین زین الدینی از ساعت هفت صبح تا نزدیک غروب این مسیر را با پای پیاده طی نمودند.سال گذشته مرحوم حسین زین الدینی در روز پنجم دی ماه در روزی که درختکاری در دامنه کوه حصاروئیه انجام شد همراه گروه کوهنوردی آویشن حضور داشت.گروه کوهنوردی حصاروئیه با شعار ورزش برای سلامتی و نشاط جسم و روح ،نام رهنوردان حصاروئیه را برای گروهش انتخاب کرده است.گروه رهنوردان حصاروئیه شب قبل از پیاده روی را در منزل اقای علی الله دینیان فرزند مرحوم قهرمان سپری نمودند که ایشان تمام  امکانات رفاهی این گروه را فراهم کرد.

به امید موفقیت همه جوانان ایران زمین بخصوص جوانان دوست داشتنی حصاروئیه در هر جای این جهان پهناور که هستند.