باران
نخستین باران پاییزی شهرستان  شهربابک از بامداد دیروز شروع شد و تا اواخر شب گذشته ادامه داشت.اهالی حصاروئیه نیز ازین بارش بی نصیب نبودند و نخستین باران پاییزی را تجربه کردند.هرچند بارش باران باعث خوشحالی اهالی روستا شد، اما درد سرهایی هم برای مردم به همراه داشت. با توجه به طرح تعویض لوله های آب آشامیدنی روستا ،مسیر های رفت و آمد اهالی  با  بارش باران بسیار لغزنده و خطرناک شده و ممکن است باعث آسیب رسیدن به مردم روستا شود. هنوز بعد از دو ماه از شروع این طرح، کوچه هایی هستند که در حال کانال برداری هستند و یا کوچه هایی که کار لوله گذاری آنها به اتمام رسیده به درستی کار تسطیح مسیر لوله ها انجام نشده که این می تواند باعث بروز مشکلاتی شود.امیدواریم  با توجه به شروع فصل سرما ،شرکت آب و فاضلاب روستایی هرچه سریعتر کار تعویض لوله های آب را به اتمام برساند و مسیر های لوله های آب را نیز مسطح کند.

به امید روزهای بارانی همراه با آرامش