باز باران

آسمان شهربابک و حصاروئیه این روزهها تمام ابری و بارانی است. از غروب چهارشنبه ورود ابرههای باران زا به شهربابک حال و هوایی دیگر به منطقه داده است.پنجشنبه و جمعه باران به صورت پراکنده و مقطعی دربعضی جاهها در حال ریزش بود. اما از ساعت 2 بامداد دیشب بارش باران به صورت یکنواخت شروع شده و تا 5 بعد از ظهر امروز با شدت ادامه داشت. هنوز هم آسمان حصاروئیه ابری است و گه گاه دانه یی از باران بصورت پراکنده می بارد.حالا کشاورزان و دامداران از این باریدن این بارشها بسیار خوشحال هستند، چرا که بارانهای امسال هرچند کمکی به سفره های آب زیرزمینی نکرد اما برای رویش علف وگیاه برای دامها مناسب بود.

به امید بارش باران در روزهها و ماهها آینده