باران

photo by Hossein Allahdini
نخستین باران پاییزی دیروز و بامداد امروز حال و هوایی دیگر به شهربابک و مناطق اطرافش داد. آسمان حصاروئیه نیز از دیروز تمام ابری و همراه با بارش باران بود. این روزها که اکثر نقاط کشور شاهد ریزش نزولات آسمانی هستند، شهرستان شهربابک هم ازین رحمت الهی بی نصیب نمانده است. اوج بارش بارن امروز صبح، از ساعت 3 بامداد تا 9 صبح بود. حالا همین چند ساعت بارش، موجی از شادی و امید را در دل کشاورزان و دامداران بوجود آورده تا با امید به آینده و ادامه نزولات آسمانی شاهد بهاری سبز و سالی پر آب باشند.

به امید روزهای برفی و بارانی