حصاروئیه در هفته ای که گذشت

1. هفته گذشته کشاورزان حصاروئیه سرشان شلوغ بود. اکثرا مشغول درو جو و جمع آوری آنها بودند بطوری که آسفالت بیشتر کوچه های روستا با انبوهی از جو های پاییزی فرش شده بود. عده ای هم مشغول کاموا کردن وجدا کردن کاه و دانه از یکدیگر بودند.


2. در روز چهارشنبه گذشته وزش طوفان و گرد خاک  شدید مشکلات زیادی را برای اهالی روستا ایجاد کرد. طوفان شدید همراه با گرد و خاک که از اوایل صبح شروع شد تا پایان روز ادامه داشت. میزان گرد و خاک به قدری زیاد بود که عمق دید به حدود ده متر کاهش یافته بود.


3. پنجشنبه گذشته مصادف بود با اولین سالگرد مرحوم محمد حسین قائینی که به این مناسبت مجلس یادبودی در حسینه برفه برگزار شد و سپس عصر همان روز اهالی روستا و سایر بستگان و آشنایان بر سر مزار این مرحوم در روستای حصاروئیه گرد هم آمدند و برای شادی روح آن عزیز از دست رفته به قرائت فاتحه پرداختند.


4. همچنین اهالی روستای حصاروئیه پنجشنبه شب گذشته یکی از سردترین شب های پاییزی را تا به امروز تجربه کردند به طوری که دمای هوا در مقایسه با شب گذشته اش حدود ده درجه کاهش داشت و این سرما باعث یخ زدگی لوله های آب حیاط خانه های روستا شد. به گفته برخی از ساخوردگان روستا کاهش دما و یخ زدن آب در موقع از سال بسیار به ندرت اتفاق می افتند و خیلی کم نظیر است.