X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
گرگ به گله زد
شب گذشته و در حالی که اکثر اهالی حصاروئیه در خواب بودند،گرگ به گوسفندان آقای حاجی مهدوی حمله می کند و متاسفانه یکی از گوسفندان وی را می درد. با شروع فصل پاییز معمولا شبهای حصاروئیه تا حدودی سرد است که باعث می شود افراد روستا شبها را در درون خانه بخوابند، در حالی که دام های اهالی در فضایی باز نگهداری می شوند. از سویی هم گرسنگی گرگها را مجبور می کند تا به روستا بیایند و غذای خود را تامین کنند. این چندمین باری است که گرگ ها به گوسفندان در ده حمله می کنند و باعث خسارتهای مالی به دامداران می شوند. امیدواریم که اهالی روستا با درست کردن مکانهایی امن و مناسب گوسفندان خود را به چنگال گرگها نسپارند.