نخستین روز دبستان سجاد
 باز آمد بوی ماه مدرسه      بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر، ماه مهربان     بوی خورشید پگاه مدرسه

امروز دبستان سجاد حصاروئیه همچون دیگر دبستان های سراسر ایران پذیرای دانش آموزان حصاروئیه بود. حسین الله دینی امروز به دبستان سجاد رفت  و برایمان از شروع سال تحصیلی جدید در این دبستان گفت.

"هرچند تعداد دانش آموزان این دبستان بسیار اندک است اما همان شور و هیجان شروع سال تحصیلی در مدرسه و در میان بچه ها حاکم بود. زنگ سال تحصیلی جدید تنها با حضور پنج دانش آموز نواخته شد. در سال تحصیلی جدید تنها دو کلاس اولی ،یک کلاس چهارمی و دو نفر هم در پایه پنجم سهم دبستان حصاروئیه است. هر پنج دانش آموز در یک کلاس تحصیل می کنند و خانم محمودی تنها معلم این دبستان است که بچه های هر سه پایه را آموزش می دهد".

حالا دبستان سجاد که زمانی حدود هفتاد تا هشتاد دانش آموز در تمام مقاطع تحصیلی داشت تنها با پنج دانش آموز جزو خلوت ترین دبستان های ایران است.کمبود امکانات و مهاجرت ساکنین روستا به شهربابک و دیگر شهرها از جمله دلایل کاهش جمعیت دانش آموزان روستا می باشد.
ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید برای این دانش آموزان و معلم گرامی و دلسوزشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

     

  
photos by Hosein Allahdini