کلاک کشو

با دیدن این عکس لبخند ملیحی برلبانمان نقش می بندد، یادش بخیر چه روزهها و دورانی را با کلاک کشو گذراندیم.چقدر گنجشک و کلاغ شکار کردیم.چه همه مسابقه نشانه گیری می گذاشتیم و به قوطی ها و شیشه ها سنگ می زدیم و می شکستیم. آری کلاک کشو،دوشاخ،تیر کمون،... با هر اسمی که آن را می شناسید و با آن خاطره دارید.

هرکسی برایش اسمی گذاشته بود،اما آنچه رایج بود و عامیانه گفته می شد کلاک کشو بود. کلاک به دو شاخه چوبی آن گفته می شد و کشو منظور همان لاستیک های نازک و بلندی هستند که بخاطر کش آمدنشان به آنها کشو می گفتند و از روی دو شاخه چوبی به تکه چرم کوچک و باریکی وصل می شوند که به آن همانه(فتح ه) می گویند .بچه های آنروز برای درست کردن کلاک کشو شور و هیجان خاصی داشتند. در بین شاخه های درختان بدنبال بهترین دو شاخه ها و برای لاستیک های آن به دنبال تیوپ دوچرخه بودند، چرا که لاستیکهای تیوپ دوچرخه بیشتر کش می آورند.برای همانه که مکان گذاشتن سنگ است از تکه چرمی استفاده می کردند و کلی در اندازه ابهاد آن دقت و سلیقه بخرج می دادند.خلاصه بعد از کلی زحمت و تلاش بالاخره کلا کشو آماده میشد.

حالا بچه ها دسته جمعی در کوچه ها و صحرا بدنبال شکار گنجشک ها می رفتند. گاهی گداری هم اجسامی چون انواع قوطی و شیشه را به عنوان نشانه انتخاب می کردند و قدرت یکدیگر را در نشانه گیری و زدن به هدف به رخ یکدیگر می کشیدند. گاهی اوقات هم به یکدیگر نیش و کنایه هایی می زدند و از کلاک کشو یکدیگر عیب و ایراد می گرفتند که "مال تو لاستیکش مرده است و یا دو شاخه اش کج است و از تو همانه اش بدردنخور  است و ...." خلاصه از کلاک کشو یکدیگر کلی عیب و ایراد می گرفتند  و گاهی اوقات هم ای بحث و جدل ها به دعوا و سر و صدا ختم می شد.اما همه اینها هیجانات و شور شعف دوران نوجوانی و جوانی بود. و ساعاتی بعد همگی در فضای دوران جوانی و نوجوانی همه چیز را فراموش می کردند و با هم صمیمی بودند.

حالا دیگر خبری از آن همه شور و نشاط نیست ،دیگر خبری از آنهمه تحرک و شیطنت نیست،حالا دیگر بازی های کامپیوتری جایگزین بازی های زمان قدیم شده است. ساعتها سکوت و سکون در مقابل مونیتور کامپیوتر،جایی که قدرت فکر کردن را هم از شما می گیرد،ساعتها بی تحرکی همراه با خوراکی های مضری همچون چیپس و پفک، باعث چاقی و تنبلی جسم و بروز انواع و اقسام بیماری ها می شود. بیماری هایی که بسیاری از آنها را می توان در جامعه امروز بیش از گذشته دید. پایین آمدن سن سکته و فشار خون در جامعه یک از مهمترین دلیل بی تحرکی افراد است. امیدواریم که در کنار تکنولوژی ورزش را هم فراموش نکنیم چرا که عقل سالم در بدن سالم است.
به امید روزهایی با نشاط و دوست داشتنی