X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دانش آموزان سجاد و روز درختکاری
    

Photos by Hossein Allahdini

به مناسبت روز درختکاری دانش آموزان روستای حصاروئیه تعدادی نهال درخت در نزدیکی مدرسه خود نشاندند. حالا اندک دانش آموزان روستای حصاروئیه با امید به آینده و داشتن هوایی پاک و سالم، اقدام به کاشت چندین نهال درخت کردند. کاشت این چندین نهال درخت در فضایی شاد و مفرح صورت گرفت و چند ساعتی را دانش آموزان همراه با شادی و نشاط گذراندند.

اما تنها نگرانی دانش آموزان نگهداری از این درختانی می باشد که با کلی زحمت کاشته اند. ظاهرا حیوانات اهلی که گاهی گداری از اطراف مدرسه عبور میکنند باعث نگرانی این عزیزان شده است. امیدواریم که اهالی محترم نیز در این زمینه همکاری نمایند تا آنچه که به دست امید های فردا کاشته شده است بتوانند رشد کنند و درختانی تنومند شوند.