دومین برف زمستانی
گویی قرار است زمستان امسال شهربابکی ها حسابی از بارش برف لذت ببرند.حالا پس 13 روز دوباره اهالی شهرستان شهربابک شاهد ریزش برف هستند. بارش برف که از حوالی ساعت سه چهار بعد از ظهر آغاز شده همچنان ادامه دارد.در دقایقی از این ساعات بارش از شدت بالایی برخوردار بود بطوری که کودکان و جوانتر ها را حسابی هیجان زده کرده بود. حدود پنج شش سالی می شود که برف نباریده است و همه مشتاق دیدن برف هستند و حالا حسابی کیف می کنند.

هرچند این روزها دامداران روزهای سختی را می گذرانند و با سرما دست و پنجه نرم می کنند و انجام کارهای روزمره و رسیدگی به دامهایشان در هوایی سرد و برفی و بارانی دشواری های فراوانی دارد.اما زمستان است و اگر نبارد به قول معروف بی مایه فتیر است و آنوقت دیگر در بهار خبری از علف و گیاه نیست و در نتیجه کشک و روغن پر می زند.همین امید به آینده هست که سختیهای کنونی را تا حدودی آسان می کند.
در هر صورت برای همگان آرزوی سلامتی و دلی خوش داریم و همچنان سر خوش از بارش برف و باران هستیم.