حصاروئیه در برف
پس از سالها حصاروئیه سفید پوش شد و اهالی شاهد بارش برف بودند.گفته می شود حدود 32 سانتیمتر برف در شهربابک باریده است. هم اکنون نیز بارش برف ادامه دارد.
این عکسها صبح امروز توسط آقای حسین الله دینی گرفته شده است.با سپاس از زحمات ایشان
       


     


    
photos by Hosein Allahdini