هم اکنون برفی است

امروز 16 دی ماه 1392 آسمان شهربابک پوشیده از ابر است و بارش برف از سپیده دم صبح آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.سرانجام تحمل این همه سوز و سرمای چند روز گذشته با بارش برف امروز به فراموشی سپرده شده و موجی از شادی در میان اهالی شهرستان شهربابک بوجود آورده است. طبق پیش بینی سازمان هواشناسی این بارشها تا یکی دو روز آینده نیز ادامه دارد. 

 

کوه حصاروئیه که نماد ایستادگی و مقاومت اهالی حصاروئیه در مقابل سختی ها و مشکلات است هم اکنون پوشیده از برف می باشد و همچون دماوند خودنمایی می کند، دامداران گوسفندان خود را امروز در آغل نگه داشتند و روز را در خانه سپری می کنند. به محض اینکه بارش اندکی سبک تر شود دام های خود را جیره خواهند داد. هر چند امروز آنها سختی هایی را تحمل می کنند اما ته دلشان گرم است و به آینده امیدوارند. امیدواریم که این بارشها ادامه داشته باشند و همه در صحت و سلامت باشند تا با دلی خوش به استقبال بهاری سرسبز برویم.