آتش در انبار بیده

دو روز پیش بیده های محمد امرالله  که در خانه خالی عباس علی اکبر نگهداری می شدند دچار طعمه حریق شدند و در آتش سوختند. گفته می شود حدود 1500 تا 2000 من بیده در این خانه جای داده شده بود. اطلاعات بیشتری از علل و عوامل این حادثه در دست نیست.