پول داری، مسکه و روغن زرد بخر حالشو ببر

پاییز و زمستان گذشته بود که هرروز و هر ماه چشممان را به آسمان می دوختیم و دست به دعا بر می داشتیم تا تکه ابری در آسمان پیدا شود شاید بارانی ببارد یا برفی بیاید تا بهاری سبز و تابستانی با برکت داشته باشیم. به لطف خدا بارانهای بسیار خوبی بارید بخصوص بهار امسال که کولاک کرد و اگر نگوئیم بی سابقه می توان گفت که کم سابقه بود. بهاری سرسبز و و بیابانی پرعلف داشتیم که در این چند سال گذشته نظیرش را ندیده بودیم.  

جنب و جوشی عجیب در بین دامداران براه افتاد تا بساط احشوم را به راه بیاندازند و بعداز سالها دوباره پلاسی برپا شود،تا بتوانیم مزه مسکه و کشک میش را بچشیم.آنهایی که توانایی رفتن را داشتند همگی چادر و پلاس خود را جم و جور کردند و در رو منطقه خودشان ساکن شدند.حدودا دو ماهی می شود که هنوز چادر ها برپاست و سطل دوغ روی آتش بار است. آنهایی هم که نمی توانند سر احشوم بروند و چادر بزنند فقط می روند و گوسفندانشان را می دوشند و بر می گردند و در خانه مسکه و کشک و ماست درست می کنند.هر چند که می دانیم احشوم مزه دیگری دارد.ظهر که گوسفندان به تلگرد می آیند یکی باید به قولی گوسفند بگرداند تا زنها آنها بدوشند،گاهی گداری هم پشکلی در شیر ها می افتد که آن را با دست بر می دارند می گویند اگر زیاد بریزد و دیر برداری شیرها بوی دمز می گیرند. 

 

خلاصه یکی دو ساعتی شیر میدوشند و راهی پلاس می شوند، شیرها را می جوشانند و ماست می کنند و سپس درون مشک می ریزند و مشک می زنند(.البته امروزه تولم آمده کار زنها را راحت کرده)آنچه بدست می آید مسکه است و دوغ که دوغ فرایند دیگری را طی میکند تا به اسبار و قره قروت تبدیل شود و مسکه هم در دیگ های مسی زیر مشک های آب نگهداری می شود و زیاد که شد طی فرایندی دیگر تبدیل به روغن زرد می شود. به که چه عطر و بویی دارد. از خوشمزگی این مسکه و ماست و روغن و کشک هر چه بگویم کم گفته ام. مطمئنا اکثر شما خورده اید.همه ما میدانیم که چه زحمت هایی کشیده می شود تا این محصولات بدست بیایند که مطمئنا این کارها و زحمت ها از دست من و شما بر نمی آید و آدمهای خاص خودش را می خواهد.حال اگر بخواهی مسکه و کشک و ماست بخوری یا باید دامدار باشی یا باید جیبی پر از پول داشته باشی تا بتوانی بخری.با قیمتهای سر سام آور مسکه و کشک و روغن سرت سوت می کشد. 

 

 مسکه از کیلویی 55 هزار تومان تا 110 هزار تومان،روغن زرد کیلویی 120 تا 200 هزار تومان، کشک کیلویی 30 تا 50 هزار تومان، قره قروت  کیلویی 8 تا 15 هزارتومان.قیمت مشخصی ندارد به قولی هر که هرچقدر زورش برسد قیمت می زند. 

 

به قول معروف هیچ کس نمیگوید ماست من ترش است گروهی می گویند از ما بهترین است و شیر میش خالص است و چیزی قاطی ندارد،عده ای هم بقیه را به گران فروشی متهم می کنند.بعضی ها هم می گویند ارزان فروش ها با شیر گاو قاطی می کنند و حرف و حدیث های دیگر.من قضاوت نمیکنم که قیمتها گران است یا مناسب اما میدانم بدست آوردن اینها خیلی زجر و زحمت دارد.خلاصه پیدا کردن کشک و مسکه اصل هم کار آسانی نیست.امیدوارم که شما هم جیبی پر از پول داشته باشید تا بتوانید امسال که سال مسکه و کشک و روغن است دلی از عزا در آورید. 

 

 به امید سالهایی با برکت همچون امسال