بهاری سرسبز و پر باران

 

بارش بارانهای بهاری در روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه گذشته حال و هوای دیگری به طبیعت استان کرمان و بویژه شهربابک داد. بارش ۴۸ میلیمتری باران در این ۳ روز در ده سال گذشته در بهار بی سابقه بود.بارش بارنهای بهاری باعث راه افتادن سیلاب و آبگرفتگی کوچه پس کوچه ها شد. این بارانها همه اهالی و بویژه کشاورزان و دامداران را خوشحال نمود. غدیر سلطانی مابین کوه حصاروئیه و هفت کوه آبگیری شد. دامداران منطقه کوه حصاروئیه و هفت کوه تا مدتها دیگر نیاز به فراهم کردن آب ندارند. با توجه به اینکه طبیعت امسال از سرسبزی خوبی برخوردار است انتظار می رود با این بارانها طبیعت بسیار سرسبز و زیبایی داشته باشیم.