بلوار حصاروئیه

    

photo by H.allahdini 

 ماه ها از گذشت خاک ریزی و زیر سازی ورودی حصاروئیه که ظاهرا قرار است بلوار شود٬ می گذرد. حالا عده ای مشغول جدول کشی این بلوار می باشند. هرچند که چند ماه قبل یک بار قسمتهایی از آن جدول کشی شد اما به دلایل نامعلومی دوباره تخریب شد. گویی اشتباهتی صورت گرفته بود و طرح آن عوض شد. هرچند که باز هم معلوم نیست اینبار چه اتفاقی بیافتد. اما در هر صورت امیدواریم که با تلاش و پیگیری شورا و همچنین دهیاری محترم روستا تسریع بیشتری در این کار صورت پذیرد و شاهد آسفالت شدن این بلوار باشیم تا حداقل روستایمان ورودی زیبایی داشته باشد.البته این کش و قوس ها اگرچه برای اهالی آب ندارد اما شاید برای بعضی ها نان داشته باشد.