چغندر ۱۰ کیلویی

      

برداشت چغندر های ۱۰ کیلویی در زمین های کشاورزی حسین آباد خانعلی معروف به سرده. حبیب اله الله دینی امسال در زمینهای کشاورزی خود موفق به برداشت چغندرهایی به وزن ۱۰ کیلوگرم شد. گفتنی با توجه به اینکه آب و زمین شور این منطقه٬ سازگار با کاشت و برداشت چنین محصولاتی می باشد. در گذشته هم زردک و چغندرهایی با وزنی نزدیک به ۱۰ کیلو از این زمینها برداشت شده است.