پاییز و زمستانی گرم و بهاری اما بارانی

 

photo:H.allahdini

  دیروز نیز شهربابک و مناطق اطراف شاهد بارش باران بود. هوای لطیف بهاری در فصل زمستان همراه با بارش باران اهالی را تا حدودی به تعجب وا داشته است. گویی تجربه چنین هوایی را در این چند سال٬ آنهم در این موقع از سال نداشته اند ٬ چیزی که به ندرت اتفاق می افتد. 

با اینکه حدود ۱۰۰ روز از شروع پاییز می گذرد و یک هفته ای هست که زمستان را پشت سر گذاشته ایم اما هوایی گرم و بهاری را می گذرانیم به گفته اهالی روستا و بخصوص مسن تر ها امسال هوا دمایی متعادل تر نسبت به سالهای گذشته داشته است. به گفته آنها هرساله از اوایل آبان ماه آب یخ میزده و هوا نیز سردتر بود که امسال نه تنها آب یخ نزده بلکه سرمای هوا نیز متعادل بوده است.با این حال پاییز و زمستان امسال شاهد بارشهای بسیار خوبی بودیم  و امید می رود که تا پایان زمستان نیز از نزولات آسمانی برخوردار باشیم. 

 

به امید بهاری سبز