یلدا مبارک

یکی از آداب و رسوم رایج در سرزمین ایران، مراسم شب آخر آذر ماه و یا شب چله است که بلندترین شب سال به شمار می رود، این شب یلدا نامیده شده است. یلدا یک واژه سریانی است به معنی زایش و تولد است. بنابر عقیده ایرانیان چون در روز قبل از شب یلدا خورشید کمتر می تابد و در ضعیف ترین موقع خود قرار دارد شدت سرما زیاد است. 

 

 بنابراین باید الهه گرمی و نور خورشید دوباره متولد شود تا جهان دوباره در اثر پرتو تابش آن گرمتر شود و بدین جهت در چنین شبی ایرانیان گرد هم می آمدند و تا نزدیکی صبح برای تولد دوباره خورشید دعا می کردند و با روشن کردن آتش این دو روشنایی(خورشید و الهه گرمی) را برای غلبه بر اهریمن تاریکی و ظلمت یاری می کردند.بنابراین جشن شب زنده داری یلدا اقدامی بوده برای مهر یا ایزد روشنایی در جنگ با اهریمن ظلمت و تاریکی.  

 

حالا ایرانیان در شب یلدا دور هم جمع می شوند و این شب را که بلند ترین شب سال است جشن میگیرند و معمولا همگی خانه بزرگترین فرد فامیل می روند و شبی به یاد ماندنی را سپری می کنند. انواع آجیل و میوه٬ بخصوص هندوانه و انار از از خوردنی های شب یلداست. معمولا فال حافظ نیز در شب رسمی دیرینه و کهن است که ایرانیان انجام می دهند. 

 

یلدا بر ایرانیان مبارک