X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جو درو پاییزی

  

       این روزها کوچه پس کوچه های حصاروئیه بخصوص کوچه های آسفالت شده با جوهای سبزی که تازه درو شده اند مفروش شده است. آری تنها خرداد و  تیر نیست که فصل درو است بلکه پاییز و بخصوص آبان ماه هم فصل درو نوع دیگری از محصولات کشاورزی می باشد. جو بلی جو، معروف به جو ترش، در نیمه های مرداد ماه می کارند و این ماه درو می کنند تنها حدود 3 ماه بر زمین است و این تنها تفاوت با جویی است که در خرداد و تیر درو می کنند. 

 

       این نوع جو بدلیل اینکه هوا سرد و روزها کوتاه می باشد بر زمین خشک نمی شود و بعد از درو در آفتاب روزهای کوتاه پاییزی روی زمین پهن می شود و کشاورز در طول روز آن را جابجا می کند تا اندکی خشک شود و سپس آن را با کمباین های کوچک کاموا می کند و تنها دانه از آن جدا می شود و این در حالی است که کاه آن را هرگز نمی توان به صورت ریز و خورد شده درآورد که دلیل آن تنها خشک نشدن کامل ساقه آن می باشد و تازه بایستی جو بدست آمده را نیز چند روز در آفتاب خشک کرد تا بعد از آن قابل استفاده برای دام ها و احشام باشد.