باز هم باران

 

photo by: hossein allahdini

بارش باران که از دیروز در استان کرمان آغاز شده بار دیگر اهالی استان و بویژه روستا نشینان و کشاورزان را خوشحال کرد. به گزارش اداره هوا شناسی استان کرمان٬ در ۲۴ ساعت گذشته٬ ۲۷ میلیمتر باران در شهربابک بارید که باعث خوشحالی مردم شد. حدود ۱۰ روز پیش هم ۱۶ میلیمتر باران در شهرستان شهربابک بارید. هرچند پاییز و اوایل زمستان امسال از بارش نزولات آسمانی بی بهره بودیم اما بارشهای اخیر حال و هوایی دیگر به این شهرستان و اهالی آن داده است امیدواریم که باز هم شاهد بارشهای بیشتری در آینده باشیم تا بهاری سر سبز داشته باشیم. به امید روزهای سبز