کنکور و افتخاری دیگر

این روزها تب کنکور و انتخاب رشته در هر خانه و محفلی داغ داغ است. همه در پرس جوی این هستند که چه کسی چه رتبه ای آورده و کنکور را چیکار کرده؟ در هر صورت برای همه دانش آموزان عزیزی که در کنکور ۹۰ شرکت کرده اند آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم و امیدواریم که همه این عزیزان موفق و سربلند باشند اما دو نفر از کنکوری های امسال گل کاشتند و همه اهالی حصاروئیه را خوشحال کردند.  

 

میترا قائینی فرزند علی حیدر با  رتبه ۳۶ در کنکور علوم تجربی و معین قائینی فرزند محمد حیدر در رشته تجربی و با رتبه کل  ۲۶۸ و رتبه زیر گروه یکم ۲۴۲ در کنکور تجربی علاوه بر افتخار آفرینی برای خود و خانواده خود برای شهرستان شهربابک هم افتخار آفریدند. به امید موفقیت این دو جوان نمونه و همه جوانان موفق شهربابک و خصوصا جوانان روستای حصاروئیه در تمامی عرصه های علم و دانش.