باز هم باران

                                              

گرچه پاییز امسال بارش نزولات آسمانی چنگی به دل نزد و میرفت تا کشاورزان و روستائیان را نا امید کند اما ضرب المثل در نا امیدی بسی امید است اینجا کارگر شد و زمستان امسال شاهد بارشهای بسیار خوبی بودیم که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است. هم اکنون آسمان استان کرمان و منطقه شهربابک تمام ابری و همراه با بارش باران است که از دیشب آغاز شده و به لطف الهی ادامه دارد هفته پیش نیز شاهد بارنهای بسیار خوبی در سطح استان و بویژه شهربابک بودیم که میزان آن بیش از 50 میلیمتر بود و دل همه مردم بخصوص روستائیان و کشاورزان را شاد کرد به امید تداوم این بارشها و سالی سبز