X
تبلیغات
رایتل
ابوذر حادثه آفرید

دو سه روز پیش نزدیک غروب در حالی که روز به پایان می رسید محمد علیخانی٬فرزند امرالله زمانی که سوار بر الاغ همراه گوسفندانش از بیابان بر می گشت و  نزدیک خانه بهداشت روستا بر روی آسفالت راهی خانه بود ناگهان به هوا پرتاب می شود و ثانیه هایی دیگر بر روی زمین فرود می آید دردی شدید در پایش احساس می کند آنگاه که به خود می آید متوجه می شود که استخوان پایش شکسته و همچنین پای الاغش نیز می شکند. بلی ابوذر حیدری و یاسر محمد یوسف دو نفری بودند که سوار بر موتور باعث به وجود آمدن این حادثه شدند هرچند که خوشان نیز دچار جراحت هایی سطحی شدند. 

 

 آهای ابوذر خان شما که تا چند هفته پیش قهرمان بودی حالا چرا باید اینقدر سرعت داشته باشین تا هم جان خودتون و هم جان پیرمردی چون محمد امرالله را به خطر بیاندازی؟اگر به خودتون رحم نمی کنید لا اقل به این پیرمرد و پیر زن هایی که توی کوچه خیابانهای روستا در حال رفت آمد هستند٬ رحم کنید. هنر نیست که توی کوچه های حصاروئیه سرعت برین. اگه اینقدر مردین برید پیست موتور سواری.