X
تبلیغات
رایتل
ارنشک برنشک

ارنشک برنشک

یکی از بازیهای بسیار قدیمی که روزگاری در روستاها و جاهایی که خبر از بازیهای اکشن و مدرن  و کامپیوتری امروز نبود تنها با دو تکه چوب و دو نیم آجر شماری از جوانان را لبریز از هیجان و نشاط و انرژی می نمود بازی جذابی که بیش از آنکه یک بازی باشد در واقع نوعی ورزش بود که علاوه بر سر گرم کردن جوانان  و نوجوانان برای سلامتی و تندرستی آنها  نیز مفید بود و آنها را از معضلاتی که امروزه به نام چاقی مفرط ٬تنبلی ٬بی تحرکی و پرخاشگری متاثر از کامپیوتر و بازیهای به اصطلاح مدرن آن دچار شده اند٬ باز میداشت. 

 

 بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند افراد هر گروه با چوبی(حدود نیم متر) و پلی(چوبی کوچک حدود ۱۰ سانتیمتر که آن را بر روی دو نیم آجر یا سنگ می گذارند) که دارند کلیک می کنند و هر کدام تعداد کلیک هایشان بیشتر بود ابتدا شروع کننده بازی می باشند هربازیکن ۳ بار فرصت دارد تا با چوب به پل ضربه بزند اگر گروهی که طرف روبرو ایستاده اند بتوانند پل را در هوا  بگیرند زننده ضربه سوخته و از بازی کنار میرود و نوبت یارش می شود . در غیر این صورت زننده ضربه چوب را کنار دو نیم آجر می گذارد و آنها پل را به طرف آن پرتاب می کنند اگر پل به چوب بزرگ بر خورد کرد باز هم بازیکن می سوزد در غیر این صورت اگر فاصله پل با سنگها فاصله زیاد باشد٬ با چوب بزرگ ٬ با گفتن ارنشک ٬ برنشک و کل ترنشک سه بار می تواند بر روی پل بزند ٬اگر فاصله پل تا سنگها کم باشد ٬طوری بر روی پل می زند که از زمین بلند شده  و آنگاه به زیر آن می زند تا از محل دور شود سپس حریف پل را به طرف سنگها پرتاب می کند و زننده ضربه بایستی دفاع کند و در صورت امکان به زیر آن بزند٬ آنگاه  از محل پل  تا سنگها به انداز ه طول چوب می شمارد و سپس تا جایی که بتواند به زیر پل میزند و می شمارد که اصطلاحا به آن کلیک می گویند و دوباره ادامه میدهد تا جایی که بسوزد و نوبت نفر بعدی شود.پس از اینکه تمام افراد گروه باختند نوبت گروه بعدی می شود

 

 و همین طور ادامه دارد تا زمانی یکی از گروها به عددی را که از قبل از شروع بازی تعیین کرده اند برسند مثلا ۱۰۰ و آنگاه گروه بازنده بایستی زو بکشند یعنی افراد گروه برنده کلیک می کنند و به ازای تعداد کلیکها پشت سر هم به پل ضربه می زنند حال افراد گروه بازنده بایستی از انتهای جایی که پل افتاده است بدوند و بگویند الک گفته به لک٬ گفته به چرخ نافلک ٬ گفته بکش زووووو و بدون اینکه قطع کند بایستی تا محل شروع بازی ادامه دهد هر کجا قطع کند باز به زیر پل می زنند و بایستی از جایی دورتر زو بکشند البته اگر کسی خسته شد می تواند جایش را به دیگر یارش دهد. شما تا حالا چند بار زو کشیدین؟