نصب تابلو راهنما و دور برگردان

با توجه به دو بانده شدن محور شهربابک -سیرجان و کاهش تصادفات جاده ای اما هنوز مشکلات اندکی بر سر راههای فرعی و دور برگردانهای روستایی وجود دارد و آن اینکه عدم وجود تابلوهای راهنما موجب شده برای کسانی که می خواهند وارد روستا شوند آنهم در شب مشکلاتی به وجود آید. امیدواریم دهیار محترم روستا پیگیریهای لازم را جهت نصب تابلو راهنما و دوربرگردان و همچنین تابلو حصاروئیه جهت راهنمای کسانی که به روستا می آیند٬ در مسیرهای دور برگردان از شهربابک به طرف روستا و از روستا به سیرجان  را انجام دهند تا خدای ناکرده بار دیگر شاهد حوادث دلخراش نباشیم این خواسته تمام اهالی روستا است که هر چه سریعتر این مهم  صورت پذیرد.