X
تبلیغات
رایتل
نخستین باران پاییزی

 

ماهها انتظار٬ هر روز چشم به آسمان دوخته اند باد از کدام طرف می وزد؟ هر شب ساعت ۹ منتظر اخبار هواشناسی و کارشناس وضع هوا. اوه یک توده کم فشار بر روی عربستان تشکیل شده لبخند بر لبان همه نقش می بندد دو سه روز می گذرد گرد خاک همه جا را فرا می گیرد بطوری که چشم چشم را نمی بیند. باز هم نا امیدی چیره می شود و جمله "خدایا چه عمر درازی کردیم" تکرار می شود  "اینجا دیگر کجاست؟ اخر دنیا برف و بارانش جای دیگر می آید و سوز سرمایش اینجا". 

 

دو سه روزی است که ابرها ما را به سخره گرفته اند می آیند و می روند  و دلها را به تپش وا می دارند "خدایا بزن یه پایه بارون٬ اگر تا پایان ماه قوس باران نیاید تخم علف زیر خاک نمی رود و علفها کمر(به ضم ک و م )می شوند". غروب می شود و افق سرخ رنگ، "باز هم که ابر ها سوختند. شب ماه به دور خود آغل می بندد شاید فردا و یا پس فردا باران بیاید". فردای آن روز اندک نم بارانی تنها آسفالت کوچه ها را مرطوب می کند. 

 

باز هم که غروب می شود٬ "نه، از دلش نمی یاید و یا اینکه ابرش هست اما امرش نیست"  از دیگر عبارتهایی است که بر زبان جاری می شود. شب می شود و بعد از کار روزانه مردان و زنان خسته به استراحت می پردازند ساعت ۳ نیمه شب تق تق صدای باران بر روی شیشه نورگیر خانه همه را بیدار میکند مرد خانه بلند می شود در را باز میکند و میگوید "حالا خوب گرفته" و باز به رختخواب بر می گردد و فردای آن روز می بیند که چند ساعتی باران باریده اینها اتفاقاتی است که آب و هوای شهربابک را در پاییز و زمستان تغییر می دهد. اما سرانجام دیشب باران بارید آنهم دو سه ساعتی، خدا را شکر.