X
تبلیغات
رایتل
ماه مهر

با شروع فصل مهر مدارس رونق گرفته و این روزها ذوق و شوق مدرسه رفتن برای دانش آموزان و به خصوص کلاس اولی ها مثال زدنی است.دبستان سجاد روستای حصاروئیه سال تحصیلی جدید را تنها با چهار دانش آموز ٬ آنهم ۲ کلاس اولی یک کلاس دومی ٬ یک کلاس چهارمی و فقط یک معلم شروع کرد این در حالی است که دو دانش آموز کلاس دومی نیز امسال به دلیل مهاجرت خانواده هایشان به شهر دیگر در این مدرسه حضور ندارند. کمبود دانش آموز و معلم بدلیل مهاجرت بی رویه خانواده ها به شهرها باعث می شود تا اندک دانش آموزانی هم که می مانند و معلمهایی هم که برای تدریس تعداد معدود دانش آموزی به روستا می ایند رغبتی برای یادگیری و آموزش نداشته نباشند که صدمات جبران ناپذیری را به دانش آموزان و جامعه وارد می کند شما چا راه حلی برای این موضوع می اندیشید. آنهایی که نمی توانند مهاجرت کنند چه کنند؟؟