X
تبلیغات
رایتل
انتخابات ریاست جمهوری

چهار سال دیگر از راه رسید و بازهم بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری در هر کوی و برزن پیچیده و همه صحبت از انتخابی دیگر در روز انتخاب دارند. آری ۲۲ خرداد ۸۸ روزی به یاد ماندنی خواهد بود چرا که با تصمیم شایسته من و تو ٬ می توان آینده کشور را رقم زد. من و تو ما خواهیم شد و ما می توانیم با افکار خود آینده ای نوین برای ایرانی آباد رقم بزنیم. اهالی روستای حصاروئیه نیز بارها و بارها نشان داده اند که نسبت به مسائل سیاسی کشور خود بی تفاوت نبوده و همواره در تمام صحنه ها حاضر بوده اند و بازهم در روز ۲۲ خرداد با آگاهی کامل برای آینده خود و کشورشان تصمیمی شایسته خواهند گرفت.