X
تبلیغات
رایتل
اندکی باران و طوفانی شدید

دیشب و دیروز بارش نزولات آسمانی در قالب باران حال و هوایی دیگر به شهرستان شهربابک داد هرچند که میزان این بارش بسیار اندک و در حدود ۶ میلیمتر بود اما باز هم خداوند را شاکریم به خاطر لطف و مهربانیش و عاجزانه خواستار فرو ریختن باران الهی بر سر مردمان ساده و بی آلایش شهربابک هستیم تا بار دیگر همچون سالهای گذشته دچار خشکسالیهای زیانبار نشوند هرچند که تا کنون و با این میزان بارش تا حدودی امید ها از سالی سرسبز و پر آب به یاس تبدیل شده اما باز هم نمی توان از رحمت پروردگار نامید شد به امید روزهای بارانی و سالی همراه با سرسبزی و نشاط قابل ذکر است هم اکنون در منطقه شهربابک و روستاهای اطراف هوا بسیار طوفانی و همراه با گرد و غبار شدید می باشد.