جلسه ی هماهنگی با نمایندگان تیمها

برگرفته از وبلاگ جام نوروزی حصاروئیه 

جلسه ی هماهنگی با نمایندگان تیمها امروز پنجشنبه ۱۹دیماه ۱۳۸۷ در ساعت ۹:۳۰ آغاز شد . در ابتدا جلسه  آقای فرهاد الله دینی ضمن معرفی کامل خود به عنوام مدیر جام نوروز ۸۸  به بیان اهداف خود و نحوه برگزاری جام در سال جدید پرداختند و با اشاره به گزارشی که مدیر پیشین جام آقای تورج قایینی در اختیار ایشان قرار داده بود به بررسی نحوه ی شرکت تیمها در جام گذشته پرداختند و از بعضی بی نظمیها و نا هماهنگیهای آنها اظهار نا خرسندی کرده و متذکر شدند که در جام پیش رو طبق آیین نامه  با تیمهای خاطی برخورد خواهد شد .

در ادامه نمایندگان تیمها، با پذیرفتن شرایط، قول مساعد دادند تا ضمن همکاری کامل با هیئت اجرایی جام نوروزی در برگزاری منظم آن نهایت تلاش را از خود نشان دهند .

ترکیب احتمالی تیمهای حاضر در جام نوروزی ۸۸ به شرح زیر می باشد

حصاروئیه – برفه – ساراب – محمد آباد- ده موسی – موروئیه - صباح - عبدل آباد یا حیدرآباد

 توضیح :

۱- به علت اینکه تیمهای مهرآباد و استبرق توانایی تشکیل یک تیم مستقل را نداشتند تصمیم بر این شد که تیم صباح از ترکیب بازیکنان این دو روستا تشکیل شود و حضور بازیکنان از دیگر روستا ها در این تیم ممنوع است .

۲-  از آنجایی که  تیمهای عبدل آباد و حیدر آباد برای شرکت در جام امسال ابراز علاقه کرده اند تصمیم بر این شد که بعد از بررسی شرایط دو تیم ٬هیئت اجرایی جام بزودی تیم هشتم را از بین این دو تیم انتخاب کند .

در پایان قرار شد که در جلسه ی بعدی در ۲ اسفند ماه که با حضور سرپرستان تیمها برگزار خواهد شد ضمن امضاء قراردادها  اسامی نهایی بازیکنان نیز جهت ثبت نام در جام ارائه گردد . جلسه در ساعت ۱۱ به پایان رسید.

                                                هیئت اجرایی جام نوروزی حصاروئیه