نقدی بر یک نظر

 در نظرات وبلاگ جام نوروزی حصاروئیه باربد یکی از همراهان همیشگی وبلاگ حصاروئیه محبوب قلبها نقدی دارد بر یک اشتباه تایپی در آن وبلاگ و همین برای ایشان دستمایه ای می شود تا عنوان کند ریشه فامیل الله دینی بصورت علاالدین بوده و به مرور زمان و توسط کارگزاران اداره ثبت احوال بدین صورت درآمده هر چند که چنین نبوده و از همان ابتدا به صورت الله دینی بوده تنها امروزه در بعضی شناسنامه ها بصورت اله دینی نوشته شده متن نظر ایشان بدین صورت است و در پایان آن آقای جشید الله دینی بر نادرستی این ادعا سندی دارند که خواندن آن خالی از لطف نیست.  

در سال ها یی تیشه زدند بر ریشه!  اما ریشه می ماند و می روید دوباره !
اله دینی دگرگونی زیر را در تاریخ روستای شما ها داشته بدین گونه:
علاالدین > علاالدینی > اله دینی > الله دینی > و امروز شما نوشتید اله الدینی !؟
علاالدین نام فردی از روستای حصارو و یا پیرامون بوده است که در نزدیکی  حصارو  چاهی می کند و مردم از آب آن برای نوشیدن برمی داشتند. نخستین هنگام که در شهربابک شناسنامه می داده اند ، به یکی از نخستین افراد اهالی که می خواهند شناسنامه بدهند ، می  پرسند  چه فامیلی برای خود می خواهی داشته باشی؟
اما بیسوادی ناخواسته مرد روستایی بانی این می شود که کارگزاران اداره سجل احوال ( : آنروزها ) پرسند از کجا می آیی و فرد روستایی می گوید از ده علاالدین!
و کارگزاران سجل احوال نام خانوادگی وی را اله دبنی و یا  الله دینی می نهند. 

 

و اما جوابیه ایشان

با سلام
 از حسن توجه باربد عزیز ممنونم . با تمام ارادتی که خدمت آقای باربد عزیز که پارسی گویی زبده و دارای روحیه ادبی بالایی می باشد  دارم ذکر چند نکته را بر خود لازم می دانم و آن اینکه طبق تحقیقی که از پدر بزرگوارم (مرتضی) انجام دادم به عرض می رسانم که نام خانوادگی الله دینی از همان روز اول الله دینی بوده و هیچ سیر تکاملی را به خود ندیده .  

 در سالهای حدود ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ شخصی به نام شیخ فضل ا.. . نماینده اداره ثبت احوال ( سجل احوال )  یزد در منطقه شهر بابک بوده و با یک اسب ( به رنگ سفید ) به روستاهای اطراف می رفته و شناسنامه ها را در محل با حضور ریش سفید هر خانواده به آنها تنظیم و تحویل می داده و بزرگ خاندان این خانواده در آن زمان مرحوم خدارحم فرزند حیدر( پدر صفر خدارحم و حیدر خدارحم )بوده و نام خانوادگی الله دینی ( منسوب به دین خداوند و به معنی رونده راه و رسم خداوند ) را برای خانواده خود بر می گزیند و دیگران  : مرحوم اسد ا.. باقر نام خانوادگی قا یینیان و مرحوم محمد علی فر زند محمد حسین  نام خانوادگی الله دینیان و مرحوم حیدر فرزند محمد فرزند نجف بخاطر جدش نام خانوادگی نجفی را بر می گزیند و نام خانوادگی قایینی منسوب به سه برادر بوده که در آن روزگاران جهت آموزش کشت زعفران از شهرستان قاین به شهر بابک آورده شدند و یکی از این سه برادر در حصاروییه ساکن بوده و دیگری در شهر بابک . 

 

 و دوم اینکه  اگر چاهی به این نام ( علا الدین ) وجود داشته و آن طور که باربد نوشته اند در آن زمان آباد بوده نمی بایست به  فراموشی سپرده شده باشد و یا  الان وجود نداشته باشد همان طور که چاه قندو از  حدود ۲۰۰ سال قبل  طبق تاریخ مستند حفر شده و  یا چاه میر زا علی و چاه قبرستونی و چاه کنده و چاه گله و .... که همه در حومه حصارو قرار دارند و قد مت بعضی از آنها بیش از دویست  سال هم می رسد با همان نام اولیه و به فراموشی سپرده نشده اند. 

 

 و سوم اینکه شاید از نظر ما امروزی ها قدیمیها بی سواد بو ده اند ولی یقین دارم که درایت و خرد قدیمیها به مراتب از علوم قیل و قال امروزی که ما  نه به جهد خودمان بدانها دست پیدا کرده ایم بلکه بخاطر سیل علم و دانشی است که در سراسر گیتی فراگیر شده ، بیشتر بوده  اگر عمری باقی باشد در آینده عجایب حصارو و ترینهای حصارو ییه را از طریق همین وب سایت به حضور علا قه مندان تقدیم خواهم کرد . بهر حال اگر آقای باربد سندی دال بر اثبات گفته خویش ارائه دهد  اینجانب بسیار خوشحال می شوم و استقبال هم خواهم کرد تا ان شاء ا .. در آینده هم مورد استفاده قرار گیرد .