انتخاب رییس جدید کمیته برگزاری جام

برگرفته از وبلاگ جام نوروزی حصاروئیه 

 جمعه 29 آذر 1387 اولین جلسه ی رسمی کمیته برگزاری جام  نوروزی 88 با شرکت چند تن از جوانان و مسئولین روستا طبق قرار قبلی د رمحل جماعت خانه تشکیل شد.  

افرادی که در این جلسه حضور داشتند :

آقایان  سید عنایت الله فاطمی مقدم (رئیس شورای)، سیروس نجفی (دهیار)، تاج الدین الله دینی، عباس الله دینی، ، فرهاد الله دینی، علی الله دینی، اسماعیل الله دینی، جمشید الله دینی، بهنام الله دینی، تورج قایینی ، علی قربانی، دکترعلی فاطمی مقدم، 

سید محسن فاطمی مقدم ، سید ابوالقاسم فاطمی مقدم ، سید حامد فاطمی مقدم.

 

جلسه در ساعت 9:30 شروع شد که  پس از گفتگویی کوتاه با آقای نجفی دهیار روستا در مورد بعضی مسائل عمرانی،  بحث در مورد جام نوروزی آغاز شد . از آنجا که دستور جلسه، انتخاب رییس جدید برای کمیته برگزاری جام بود در طول جلسه  درباره ی این  موضوع ، افراد شایسته ، مشکلات پیش رو و ... بحث و تبادل نظر شد که در پایان با انجام رای گیری ، آقای فرهاد الله دینی، به عنوان رییس جدید کمیته انتخاب شدند . 

  

در پایان تمامی افراد حاضر متعهد شدند که در تمام مدت چه پیش از شروع جام و چه در طول مدت برگزاری آن در حد توان  به کمیته برگزاری ( که بزودی از طرف آقای فرهاد الله دینی، معرفی خواهند شد)  کمک کنند خصوصا آقای تورج قایینی که تجربیات ارزنده ای از برگزاری جام گذشته کسب کرده اند آمادگی خود را برای هرگونه کمک، راهنمایی و مشاوره برای این کمیته اعلام نمودند.