دیشب باران بارید.

 دیشب باران بارید. من در باران آمدم ولی خیس نشدم.

نخستین دانه های باران پائیزی دیروز و دیشب زمین تشنه لب منطقه شهربابک و نواحی اطراف را نوازش کرد. حال و هوای عجیبی بر ساکنان روستاهاو شهر حاکم بود گویی که اهالی باران ندیده اند البته حق هم دارند چون که زمستان سال گذشته تنها ابرها را دیدند نه ریزش باران را. البته بارانی هم که دیشب  و دیروز بارید تنها به قول قدیمی ها سر زمین را تر کرد و بوی باران در هوا پیچید همین هم جای شکرش باقیست. 

ولی بعضیها با بارش باران کمی غمگین می شوند چرا که بارانی که سال گذشته بارید با اسیدهای ناشی از دود کارخانه ذوب مس خاتون آباد قاطی شد و بلای جان گوسفندان روستائیان محروم و زجر کشیده شد و زندگیشان را تباه نمود هرچند انتظار می رود از بارش بارانهای امسال نیز چنین اتفاقاتی بیافتد اما نمی توان نگران از باران با شیم چون حداقل برای تامین منابع آب زیرزمینی نیاز به باران داریم تا حداقل از تشنگی نمیریم.  

 به امید بارانهای بیشتر در آینده... 

 

 

نظرات فراموش نشود.